RUNNOLOGY LEAGUE ลีกนักวิ่ง

การวิ่งของคุณอยู่ระดับไหน ไม่ว่าคุณจะแข่งสนามไหน ซ้อมที่ไหน ก็สามารถร่วมสนุกด้วยกันได้การแข่งขันจะถูกแบ่งอัตโนมัติ เป็น 3 Leagues ตาม PB ในระยะ 10K ดังนี้:

  สมัครเลย »

RUNNOLOGY LEAGUE ลีกนักวิ่ง

วัตถุประสงค์:
 • เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและผลักดันให้บุคคลทั่วไปหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น
 • เพื่อให้ผู้ออกกำลังกายได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม
 • เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการทำกิจกรรมร่วมกัน
 • เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการวิ่งของผู้ออกกำลังกาย
 • เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมพัฒนาผู้จัดงานวิ่งในประเทศไทย
กฎกติกาและเงื่อนไขการให้คะแนน:
 • แข่งขันในรายการวิ่งที่จัดขึ้นในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ระยะใดก็ได้ (ได้ 10 คะแนนต่อรายการ)
 • ติดอันดับและได้รับรางวัล ในรายการที่ลงทำการแข่งขัน (ได้ 5 คะแนนต่อรายการ)
 • ลงแข่งขันในระยะ 5-15 KM (ได้ 5 คะแนนต่อรายการ)
 • ลงแข่งขันในระยะ 16-25 KM (ได้ 10 คะแนนต่อรายการ)
 • ลงแข่งขันในระยะ 26 KM ขึ้นไป (ได้ 15 คะแนนต่อรายการ)
 • แข่งขันจำนวน 5-10 รายการ ตั้งแต่เริ่มจนจบฤดูกาล (บวกเพิ่ม 10 คะแนน)
 • แข่งขันจำนวน 11-14 รายการ ตั้งแต่เริ่มจนจบฤดูกาล (บวกเพิ่ม 15 คะแนน)
 • แข่งขันจำนวน 15 รายการขึ้นไป ตั้งแต่เริ่มจนจบฤดูกาล (บวกเพิ่ม 20 คะแนน)
วิธีการส่งสถิติและหลักฐาน
 1. เปิด website Runnology แล้วทำการ ลงชื่อเข้าใช้งาน
 2. ที่หน้าจอบริหารจัดการ ส่วนของ League คลิก ส่งข้อมูลผลการแข่งขัน
 3. ระบุชื่องานวิ่ง วันที่แข่งขัน, ระยะทาง, เวลารวม, pace เฉลี่ย, ติดอันดับได้รับรางวัลหรือไม่ หรืออื่นๆ พร้อม upload รูปหลักฐาน


รางวัลสำหรับผู้แข่งขันที่ติด Top 3 ของแต่ละ League แยกชาย/หญิง:
 • รางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท

รางวัลผู้โชคดีจากการสุ่มด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 10 รางวัล (ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจะเป็นผู้ที่มี 30 คะแนนขึ้นไป):
 • รางวัลพิเศษจาก RUNNOLOGY

อัตราค่าสมัคร

การตัดสิน
 • ตัดสินจากคะแนนที่ได้จากเงื่อนไขการให้คะแนนและตามข้อมูลหลักฐานที่ได้รับ
 • หากคะแนนเท่ากัน จะดูจากจำนวนกิจกรรมที่ทำกับ Runnology ถ้ามากกว่าจะได้สิทธิก่อน
 • การแจ้งให้ตรวจสอบความผิดปกติสามารถดำเนินการได้ภายใน 7 วันหลังจากปิดฤดูกาล
 • คำตัดสินจาก Runnology ถือเป็นที่สิ้นสุด